Ochrana osobních údajů a cookies

Zásady zpracování osobních údajů

Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně. Níže najdete veškeré informace o tom, jaké údaje máme k dispozici a jak s nimi nakládáme. Ochrana osobních údajů se řídí nařízením GDPR (nařízení Evropského parlamentu Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES).

Kdo jsme a jak nás kontaktovat:

Česká zbrojovka a.s. Svat. Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod, Česká republika, Identifikační číslo 463 45 965, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. B 712

Zpracováváme tyto osobní údaje:

 • jméno
 • příjmení
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • číslo zbrojního průkazu

Účel a doba zpracování:

Osobní údaje zpracováváme za účelem plnění kupní smlouvy (podle čl. 6, odst. 1.b GDPR), váš e-mail můžete také využít k zasílaní nahodilých obchodních sdělení (podle čl. 6, odst. 1.f GDPR) popřípadě na základě vašeho souhlasu k zasílání pravidelných reklamních sdělení (podle čl. 6, odst. 1.a GDPR)

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 5 let.

Zpracovatelé:

Abychom vám nabízeli špičkové služby, využíváme služby třetích stran. Vaše údaje nepředáváme mimo EU. Níže najdete jmenovitý seznam zpracovatelů:

 • Poskytovatel softwaru hostingu Česká zbrojovka a.s.
 • Poskytovatel účetního systému POHODA, STORMWARE s.r.o.
 • Poskytovatel služeb e-mail marketingu SmartEmailing.cz, SmartSelling a.s.
 • Přepravci zboží a provozovatelé výdejních míst zboží
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Cookies

Na webových stránkách využíváme cookies. Analytické cookies, které měří návštěvnost těchto stránek, považujeme za nás oprávněný zájem. Cookies pro cílení reklamy zpracováváme jen na základě vašeho souhlasu. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Přijímáme veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v závazných právních předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí pro nás i po ukončení zpracování osobních údajů.

Veškerá elektronická data uložená chráníme zabezpečeným protokolem (HTTPS šifrovaný pomocí TLS), který chrání spojení vašeho webového prohlížeče a našeho serveru před odposloucháváním a podvrhy dat.

Máme nastaveno řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, čímž zajišťujeme ochranu dat před neoprávněným přístupem. Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních povinností, jsou vázány mlčenlivostí.

Vaše práva:

Na základě nařízení GDPR máte tato práva:

 • požadovat po nás informace o zpracování osobních údajů;
 • požadovat po nás přístup k osobním údajům;
 • požadovat po nás opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění či aktualizaci;
 • požadovat po nás bezodkladný výmaz osobních údajů;
 • požadovat po nás omezení zpracování osobních údajů;
 • požádat nás o přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu;
 • v případě poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů, vzít souhlas kdykoli zpět;
 • v případě pochybností o zákonnost zpracování vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Informace o zpracování cookies

Dovolujeme si vás upozornit, že webové stránky czconfugurator.com využívají cookies.

Co jsou to cookies:

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Cookies slouží k analýze návštěvnosti, funkčnosti nebo marketingu. Jelikož soubory cookie jsou uložené přímo ve vašem prohlížeči, nemůžeme s nimi nijak nakládat, ani je předat třetím stranám.

Analytické cookies pro měření návštěvnosti a přizpůsobení zobrazení webových stránek zpracováváme na základě oprávněného zájmu společnosti. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu.

Souhlas jste nám případně udělili kliknutím na tlačítko "Souhlasím" v okně ve spodní části stránky. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět. V případě, že chcete změnit nastavení cookies, doporučujeme změnit nastavení prohlížeče, lze ale využít i odkazy u jednotlivých cookies.

Jaké cookies zpracováváme a proč:

​Name
​Kdo má přístup k informacím
​Účel
Expirace
Odhlášení
_dc_gtm_UA-xxxx9325-1
Cookie třetí strany/ Google
Anonymně sbírá statistické údaje pro Google Tag Manager o tom, jak se návštěvníci chovají na stránkách.
1 minuta
​_ga
Cookie třetí strany/ Google
Anonymně sbírá statistické údaje o tom, jak se návštěvníci chovají na stránkách.
730 dní
_gid
Cookie třetí strany/ Google
Anonymně sbírá statistické údaje o tom, jak se návštěvníci chovají na stránkách.
1 den
_utmz, _utma
Cookie třetí strany/ Google
Anonymně měří návštěvnost z vyhledávače Google.
1 den
_hjIncludedInSample
Cookie třetí strany/ HotJar
Pomáhají porozumět, jak se návštěvníci chovají na stránkách. Anonymně sleduje pohyby myši, kliknutí apod.
po dobu návštěvy
_first_pageview
Cookie třetí strany/ Google
Tato cookie Vám nabídla na první stránce informace o cookies.
10 minut
leady_session_id
Cookie třetí strany/ Leady
Cookie umožňuje rozpoznat firemní návštěvníky. Dokáže určit vaši společnost, nikoli Vás osobně. Pracuje výlučně s veřejnými daty.
po dobu návštěvy


Shromážděné cookies jsou zpracovány prostřednictvím:

Vezměte, prosím, na vědomí, že máte tato práva:

 • vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů;
 • požadovat po nás informace o zpracování osobních údajů;
 • požadovat po nás přístup k osobním údajům;
 • požadovat po nás opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění či aktualizaci;
 • požadovat po nás bezodkladný výmaz osobních údajů;
 • požadovat po nás omezení zpracování osobních údajů;
 • požádat nás o přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu;
 • v případě pochybností o zákonnost zpracování vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jak změnit nastavení cookies?

Cookies se ukládají ve vašem prohlížeči, pokud je chcete zakázat pro všechny stránky, upravte si nastavení. Cookies, které již jsou ve vašem zařízení uloženy, můžete kdykoli smazat. Konkrétní postup pro nejpoužívanější webové prohlížeče najdete zde:

________________________________________

Máte ke cookies dotazy? Napište nám na [email protected].


Česká zbrojovka a.s.

Svat. Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod
Tel: +420 703 170 300
E-mail: [email protected]
IČ: 463 45 965
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 712