Potwierdzam, że ukończyłem 18 lat.

Strona internetowa, na którą wchodzisz, zawiera informacje przeznaczone dla ekspertów od broni palnej i amunicji. Ponadto warunkiem wejścia na stronę internetową jest osiągnięcie wieku 18 lat. Jeśli nie jesteś ekspertem lub nie masz jeszcze ukończonych 18 lat, prosimy, nie wchodź na tę stronę. Kliknięciem w przycisk KONTYNUUJ potwierdzasz, że jesteś posiadaczem pozwolenia na broń, upoważnionym przedstawicielem lub pracownikiem posiadacza pozwolenia na broń lub ekspertem w dziedzinie broni palnej i amunicji, masz co najmniej 18 lat i wyrażasz zgodę na Ogólne Warunki Korzystania ze Strony Internetowej.

Mam powyżej 18 lat.

Twoja przeglądarka internetowa jest nieaktualna

Aby konfigurator działał sprawnie, zalecamy pobranie wyższej wersji przeglądarki. Dzięki temu będziesz mógł przeglądać szybciej, wygodniej i bezpieczniej.

Zajmie Ci to kilka sekund:

 • PRZEWODNIK PO KONFIGURATORZE

  KOMPONUJ & PRZEGLĄDAJ

  • Stwórz broń według własnych upodobań.
  • Konfigurator z łatwością przeprowadzi Cię przez wszystkie parametry.
  • W poszczególnych krokach możesz podejrzeć skonfigurowany model z trzech różnych perspektyw.
 • PRZEWODNIK PO KONFIGURATORZE

  ZAPISUJ & UDOSTĘPNIAJ

  • Swoją broń możesz zapisać w każdym momencie.
  • Dzięki unikalnemu linkowi możesz wrócić i dokończyć konfigurację.
  • Konfiguracją broni możesz także podzielić się ze swoim znajomym poprzez e-mail lub FB.
 • PRZEWODNIK PO KONFIGURATORZE

  ZAMÓW & ZAPŁAĆ ⅓

  • Podczas zamawiania zapłać zaliczkę ⅓ ceny. Resztę zapłacisz podczas odbioru.
  • Wybierz miejsce, gdzie odbierzesz broń.
  • Dodaj akcesoria lub serwis gwarancyjny.
  • Rozpoczynamy produkcję Twojej broni i informujemy Cię na bieżąco, na jakim etapie jesteśmy.
 • PRZEWODNIK PO KONFIGURATORZE

  ODBIERZ & DOPŁAĆ

  • Broń będzie gotowa do odbioru do 42 dni roboczych.
  • Po otrzymaniu wiadomości masz 30 dni na odbiór zamówienia.
  • Dopłać pozostałą wartość ceny, przedstaw nam swoją licencję na broń i pozostałe potrzebne dokumenty.
 • PRZEWODNIK PO KONFIGURATORZE

  ZAŁÓŻ KONTO PODARUNKOWE

  • Daj szansę swoim znajomym na obdarowanie Ciebie i załóż u nas konto podarunkowe na konfigurację swojej broni.
  • Założenie go jest bardzo proste, następnie możesz podzielić się linkiem z innymi.
  • Założone konto możesz również wykorzystać jako prezent dla znajomego.

WARUNKI HANDLOWE DYSTRYBUTORA

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  1. Niniejsze warunki handlowe („Warunki Handlowe”) spółki HUBERTUS" SENGER, KRZYŻOSIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWO -AKCYJNA, z siedzibą w Ul.Z.Nałkowskiej 10, 64-800 Chodzież, Polska, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000995670 („Dystrybutor”) regulują wzajemne prawa i obowiązki Dystrybutora oraz składającego zamówienie użytkownika Strony (zgodnie z definicją w punkcie 1.1 Regulaminu) („Klient”), powstałe w związku z zamówieniem towarów lub usług z wykorzystaniem funkcjonalności Strony, w którego wyniku dochodzi do zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży pomiędzy Dystrybutorem a Klientem („Umowa o przyszłej umowie”).
  2. Kontakt z Dystrybutorem jest możliwy w formie pisemnej na adres: Ul.Z.Nałkowskiej 10, 64- 800 Chodzież, Polska, lub w formie elektronicznej na adres email: [email protected]
  3. Dystrybutor jest uprawniony do handlu bronią palną na podstawie koncesji nr B-023/2003 wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 24.3.2003.
  4. Wszelkie terminy pisane wielką literą zachowują znaczenie nadane im w Regulaminie, chyba że co innego wynika z treści niniejszych Warunków Handlowych.
  5. Postanowienia Regulaminu określające warunki techniczne korzystania ze Strony stosuje się wprost do stosunków zawartych na podstawie niniejszych Warunków Handlowych. Korzystanie z funkcjonalności objętych niniejszymi Warunkami Handlowymi odbywa się w zakresie Zasad stosowania cookies, o których mowa w Regulaminie.
  6. Administrator Strony nie jest i nie staje się stroną jakiejkolwiek umowy powstałej w wyniku czynności określonych w niniejszych Warunkach Handlowych, w tym w szczególności Umowy o przyszłą umowę oraz Umowy Sprzedaży.
  7. Niniejsze Warunki Handlowe są dostępne na Stronie w każdym czasie w formie umożliwiającej ich pozyskanie, odtworzenie, zapisanie lub wydrukowanie przez każdą osobę korzystającą ze Strony bez potrzeby uprzedniej rejestracji i bez jakiejkolwiek opłaty.
  8. Przedmiotem Umowy o przyszłej umowie jest zobowiązanie:
   • Dystrybutora do: odpłatnego wykonania lub zlecenia wykonania dzieła, w tym według indywidualnych instrukcji Klienta, tj. wyprodukowania towarów odpowiadających osobistym wymaganiom Klienta zgodnie ze stworzonym przez Klienta projektem („Towar”) przy użyciu Konfiguratora (zgodnie z definicją w punkcie 1.1 Regulaminu);
   • Dystrybutora i Klienta do: osobistego zawarcia umowy sprzedaży na zakup Towaru („Umowa Sprzedaży”) zgodnie z punktem 4 Warunków Handlowych w miejscu odebrania Towaru.
  9. Szczegółowe zasady dotyczące treści i procesu zawarcia Umowy o przyszłej umowie zostały określone w punkcie 3 Warunków Handlowych. Zasady dotyczące treści i procesu zawarcia Umowy Sprzedaży zostały określone w punkcie 4 Warunków Handlowych.
  10. Dla uniknięcia wątpliwości Dystrybutor nie zobowiązuje się do osobistego wykonywania Towarów ani do realizacji obowiązków wynikających z Umowy Sprzedaży. W szczególności realizacja zobowiązań Dystrybutora może nastąpić za pośrednictwem profesjonalnych podmiotów, takich jak producenta broni czy przewoźnika. Towary i powiązane z nimi wyposażenie mogą być produkowane, montowane i przygotowywane do wysyłki poza Polską.
  11. Ze względu na charakter Towarów, z powodów ustalonych właściwymi przepisami prawnymi, Klientem może zostać tylko osoba spełniająca wymogi Grupy Specjalistów zgodnie z punktem 2.2 Regulaminu, w tym w szczególności osoba, która ma wydane aktualne właściwe pozwolenie na posiadanie albo noszenie broni, tj. pozwolenie na posiadanie broni palnej albo licencję na broń zgodną z celem i typem zamawianego Towaru. Z osobami niespełniającymi powyższych wymogów Umowa Sprzedaży nie zostanie zawarta, a zamówiony Towar nie zostanie im wydany, przy czym w takim wypadku Dystrybutor będzie upoważniony zgodnie z punktem 7.5 Warunków Handlowych do odstąpienia od Umowy o przyszłej umowie.
  12. Umowę o przyszłej umowie zawierają Dystrybutor i Klient za pośrednictwem Strony.
  13. Niniejsze Warunki Handlowe są nierozłączną częścią Umowy o przyszłej umowie, co Klient wyraźnie potwierdza stosownym oświadczeniem klikając we właściwy komunikat wyświetlony na Stronie podczas procesu tworzenia Zamówienia zgodnie z artykułem 3.9 Warunków Handlowych.
 2. Konfigurator

  1. Konfigurator umożliwia Klientowi wykonanie wyboru i przystosowanie towarów i ich wyposażenia zgodnie z osobistymi preferencjami Klienta w ramach zdefiniowanych możliwości („Konfiguracja”).
  2. Korzystanie z Konfiguratora umożliwia bieżący podgląd wizualizacji konfigurowanego Towaru albo jego wyposażenia z wprowadzonymi przez Klienta modyfikacjami oraz Cenę całkowitą potencjalnego nabycia tak skonfigurowanego Towaru lub wyposażenia zgodnie z artykułem 3.11 tych Warunków.
  3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby wyświetlane na Stronie treści, w tym w szczególności Towary objęte wizualizacją w Konfiguratorze, w pełni odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd. Treści te są jednak tylko poglądowe. W szczególności z przyczyn technicznych prezentowane treści mogą różnić się od rzeczywistego Towaru i wyposażenia, choćby z uwagi na niemożliwość pełnego odzwierciedlenia wszystkich odcieni, szczegółów niestandardowych kształtów czy wielkości. Wpływ na wyobrażenia i wizualizacje Towaru i jego wyposażenia w Konfiguratorze może również mieć urządzenie, za pomocą którego użytkownik korzysta ze Strony, na przykład jakość i rozdzielczość ekranu urządzenia.
  4. W ramach Konfiguratora Administrator umożliwia użytkownikom zapisanie dokonanych modyfikacji Towaru i jego wyposażenia. W tym celu użytkownik powinien podać adres email, na który wysłany zostanie indywidualny link przypisany do dokonanej przez Klienta konfiguracji. („Link”).
  5. Każdorazowe kliknięcie w Link prowadzi do przekierowania do Konfiguratora, gdzie można dalej kontynuować konfigurację Towaru albo rozpocząć realizację Zamówienia zgodnie z punktem 3.8 Warunków Handlowych.
  6. Użytkownik jest upoważniony ponownie zapisywać sobie poszczególne wersje konfigurowanego Towaru podczas konfiguracji w sposób zgodny z punktem 2.4 tych Warunków Handlowych. Ostatnia zapisana wersja konfigurowanego Towaru jest dostępna pod Linkiem przez okres kolejnych 30 dni bezpośrednio następujących po dniu, w którym doszło do zapisania ostatniej wersji konfigurowanego Towaru. Wcześniejsze wersje Towaru nie są dalej zapisywane i zostają bezpowrotnie usunięte po opuszczeniu Strony. Administrator jest upoważniony do zmiany czasu przechowywania konfigurowanego Towaru lub rezygnacji z tej usługi w każdej chwili bez potrzeby uprzedniego informowania użytkowników.
  7. Klient przyjmuje do wiadomości, że Strona i jej elementy, w tym Konfigurator oraz e-sklep, nie muszą być nieprzerwanie dostępne. Dystrybutor i Administrator nie mają obowiązku ani technicznej możliwości informowania Klienta o niedostępności Konfiguratora albo jego poszczególnych funkcji i ich części.
 3. Umowa o przyszłą umowę

  1. Bezpośrednio z pozycji Strony, bez potrzeby dodatkowej rejestracji, każdy użytkownik może zamówić Towar, i tym samym złożyć Dystrybutorowi ofertę zawarcia Umowy o przyszłej umowie („Zamówienie”).
  2. Strona przedstawia wszystkie informacje dot. właściwości Towaru i wyposażenia wskazując jednocześnie Cenę zgodnie z definicją w punkcie 3.11. Cena Towaru pozostaje ważna przez cały czas nieprzerwanego wyświetlania Strony przez danego użytkownika, po którym to czasie Cena może ulec zmianie.
  3. Jeżeli Klient zdecyduje się zamówić Towar, to rozpoczyna proces tworzenia Zamówienia zgodnie z punktem 3.8 Warunków Handlowych klikając na właściwy hyperlink na Stronie w formie przycisku „ZAMÓW U DYSTRYBUTORA” lub innego podobnego przycisku. Klikając na wspomniany przycisk Klient przechodzi do e-sklepu internetowego Dystrybutora (zgodnie z definicją w punkcie 1.1 Regulaminu), do sekcji elektronicznego koszyka zakupów („Koszyk”), w ramach którego Klient może sfinalizować Zamówienie, a także dodać do Zamówienia dodatkowe wyposażenie albo inne usługi.
  4. Strona nie umożliwia zamówienia wyposażenia lub dodatkowych usług bez jednoczesnego zamówienia Towaru.
  5. Po skompletowaniu Zamówienia, Klient potwierdza Zamówienie składając tym samym Dystrybutorowi ofertę zawarcia Umowy o przyszłej umowie.
  6. Złożenie zamówienia wymaga wypełnienia wszystkich pól formularza zamówienia zgodnie z punktem 3.8 Warunków Handlowych poniżej i podania związanych z tym danych, w tym danych osobowych.
  7. Jeżeli Klientem jest osoba fizyczna, która dokonuje czynności niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) lub osoba fizyczna składająca zamówienie bezpośrednio w zw. z działalnością gospodarczą, gdy z okoliczności zamówienia lub podanych informacji wynika, że zamówienie nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarcze, to Klient będzie uważany za konsumenta („Konsument”). W pozostałych przypadkach, Klient będzie uważany za przedsiębiorcę („Przedsiębiorca”). Klient informuje Dystrybutora o charakterze zamówienia klikając w odpowiednie pole na Stronie.
  8. Formularz zamówienia w sekcji dla Konsumentów zawiera co najmniej następujące informacje:
   • zamówiony towar;
   • imię i nazwisko Klienta;
   • adres e-mailowy Klienta;
   • kontakt telefoniczny Klienta;
   • adres kontaktowy (ulica, numer domu, gmina, kod pocztowy i kraj) Klienta;
   • miejsce odbioru zamówionego towaru.

   Formularz zamówienia w sekcji dla Przedsiębiorców zawiera co najmniej następujące informacje:
   • zamówiony towar;
   • imię i nazwisko;
   • adres e-mailowy;
   • telefoniczny kontakt;
   • dane o Przedsiębiorcy (nazwisko/nazwa handlowa, REGON, NIP);
   • adres siedziby Przedsiębiorcy (ulica, numer domu, gmina, kod pocztowy i kraj);
   • miejsce odbioru zamówionego towaru.
  9. Oprócz wypełnienia wszystkich obowiązkowych pól, które są oznaczone symbolem gwiazdki (*) oraz udzielenia informacji, o której mowa w punkcie 3.7 Warunków Handlowych powyżej, dla kontynuowania procesu złożenia Zamówienia wymagane jest potwierdzenie przez Klienta:
   • zapoznania się z niniejszymi Warunkami Handlowymi i wyrażenia na nie zgody, w tym w szczególności informacji o przysługującym Klientowi prawie odstąpienia;
   • zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych i wyrażenia na nie zgody.
  10. W przypadku gdy Klient nie wypełni którejś z wymaganych danych (oznaczonych symbolem gwiazdki (*) w wymaganym formacie lub nie wyrazi wymaganej zgody, nie będzie mógł kontynuować procesu tworzenia Zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany i poproszony o uzupełnienie brakującej informacji.
  11. Przed sfinalizowaniem Zamówienia Klientowi zostanie wyświetlone podsumowanie zawierające wszystkie istotne warunki Zamówienia, w tym specyfikę Towaru oraz cenę całkowitą obejmującą sumę cen za Towary umieszczone w Koszyku łącznie ze wszystkimi związanymi usługami i wyposażeniem, podatkami i innymi opłatami oraz ceną za transport Towaru do miejsca odbioru („Cena”).
  12. Klient potwierdza Zamówienie klikając w przycisk „ZAKOŃCZ ZAMÓWIENIE I ZAPŁAĆ” lub inny podobny przycisk informujący Klienta o finalizacji zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Wysłane Zamówienie stanowi ofertę Klienta zawarcia Umowy o przyszłej umowie według niniejszych Warunków Handlowych.
  13. Po złożeniu Zamówienia, zgodnie z poprzednim punktem, Klient będzie zobowiązany do zapłaty zadatku na poczet Ceny w wysokości 1/3 Ceny z wykorzystaniem jednej z udostępnionych metod płatności („Zadatek”). Klient uiszcza Zadatek wybierając metodę płatności spośród dostępnych opcji i dokonując płatności po przeniesieniu na stronę wybranego przez Klienta pośrednika płatniczego lub w inny dostępny sposób. Płatność może nastąpić niezwłocznie, lub – jeżeli Dystrybutor oferuje taką możliwość – w późniejszym terminie. Aby Zamówienie zostało prawidłowo złożone, Zadatek musi zostać uiszczony w terminie trzydziestu (30) dni od dnia potwierdzenia złożenia Zamówienia zgodnie z punktem 3.12 . Klient zostanie poinformowany o wysokości Zadatku oraz szczegółach płatności, w szczególności rachunku bankowym, akceptowanych metodach płatności i terminie na zapłatę, w formie komunikatu wyświetlonego na Stronie lub wiadomości email przesłanej na podany przez Klienta adres email. Dystrybutor może kierować na adres email Klienta przypomnienia o upływającym terminie na zapłatę Zadatku.
  14. Na podany podczas składania Zamówienia adres email Klient będzie informowany o istotnych etapach realizacji Zamówienia, w tym w szczególności o: (i) potwierdzeniu złożenia Zamówienia, (ii) akceptacji Zamówienia, (iii) nieotrzymaniu lub wadliwej wpłacie Zadatku.
  15. Dystrybutor zwraca Klientowi Zadatek w przypadku, gdy:
   • Klient wycofa lub ograniczy Zamówienie zgodnie z punktem 3.17 ;
   • Klient skutecznie odstąpi od Umowy o przyszłą umowę;
   • Dystrybutor odmówi realizacji Zamówienia zgodnie z punktem 3.18 lub nie dokona jego akceptacji zgodnie z punktem 3.19 ;
   • W innych przypadkach wymaganych prawem.
  16. W celu uniknięcia ewentualnych błędów i omyłek Zamówienia Dystrybutor może w każdym czasie, w zależności od okoliczności, szczególnie ze względu na ilość lub specyfikę zamówionego Towaru, całkowitą Cenę czy zakładane koszty transportu, poprosić Klienta o potwierdzenie Zamówienia, w tym także w formie pisemnej po przedstawieniu stosownego dowodu tożsamości oraz uprawnień kwalifikujących Klienta do Grupy Specjalistów.
  17. Klient ma prawo odwołać lub zmienić Zamówienie bez jakichkolwiek sankcji aż do chwili otrzymania informacji o akceptacji przez Dystrybutora Zamówienia w sposób zgodny z artykułem 3.19 tych Warunków.
  18. Zamówienie, które nie zostało złożone zgodnie z niniejszymi Warunkami Handlowymi, Dystrybutor ma prawo nie przyjąć albo zwrócić je Klientowi do uzupełnienia w wyznaczonym adekwatnym terminie. W razie bezskutecznego upływu tego terminu Zamówienie będzie uważane za bezskuteczne. Za bezskuteczne będzie również uznane Zamówienie, od którego Klient nie zapłacił Zadatku w terminie. Klient zachowa pełne uprawnienie do złożenia nowego Zamówienia, na warunkach istniejących w chwili składania nowego Zamówienia, w szczególności co do Ceny Towaru.
  19. W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania Zamówienia i pod warunkiem zaksięgowania Zadatku Dystrybutor dokona jego akceptacji lub odmowy realizacji, o czym poinformuje Klienta w formie wiadomości email. Brak informacji o akceptacji Zamówienia w powyższym terminie będzie uważany za odmowę realizacji ze strony Dystrybutora. Akceptując Zamówienie, Dystrybutor doręcza na wskazany przez Klienta adres email: (i) kopię niniejszych Warunków Handlowych i Regulaminu w formacie PDF, (ii) informację na temat warunków Umowy o przyszłą umowę i Umowy Sprzedaży, w szczególności ze wskazaniem rodzaju i nazwy wybranego Towaru i wyposażenia, Ceny, miejsca odbioru, sposobie i terminie zapłaty Ceny, (iii) odnośnik do Zasad przetwarzania danych osobowych i Zasad stosowania plików cookies. Z chwilą doręczenia Klientowi akceptacji Zamówienia bez zastrzeżeń dochodzi do zawarcia Umowy o przyszłą umową.
  20. Dystrybutor rozpoczyna przygotowanie Zamówienia do realizacji, w tym rozpoczyna modyfikację Towaru zgodnie z osobistymi preferencjami Klienta po zaksięgowaniu Zadatku na rachunku Dystrybutora. Dystrybutor powiadomi o tym Klienta w formie email.
 4. Umowa Sprzedaży

  1. Przez zawarcie Umowy o przyszłej umowie Dystrybutor i Klient zobowiązują się do zawarcia Umowy Sprzedaży, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Klienta Towaru wraz z wyposażeniem oraz realizacja dodatkowych usług objętych Zamówieniem. Umowa Sprzedaży będzie realizowana na warunkach wynikających z Zamówienia oraz poniższych postanowień Warunków Handlowych.
  2. Podstawowe warunki Umowy Sprzedaży:
   • Umowa Sprzedaży zostanie zawarta w obecności upoważnionych przedstawicieli Dystrybutora i w osobistej obecności Klienta, w ustalonym miejscu odebrania zamówionego Towaru i wyposażenia (będącym lokalem przedsiębiorstwa Dystrybutora – sklepem stacjonarnym), w terminie ustalonym zgodnie z punktem 4.3 Warunków Handlowych poniżej;
   • przedmiotem Umowy Sprzedaży będzie Towar wraz z wyposażeniem i usługami dodatkowymi objęte Zamówieniem;
   • ceną kupna Towaru i wyposażenia jest Cena pomniejszona o Zadatek;
   • Towar wraz z wyposażeniem zostaną wydane w dniu i w miejscu podpisania Umowy Sprzedaży pod warunkiem przedstawienia przedstawicielom Dystrybutora oryginału dokumentu tożsamości Klienta oraz dokumentów potwierdzających pozwuenie na posiadanie broni palnej odpowiadających Towarowi.
  3. Umowa Sprzedaży zostanie zawarta najpóźniej do 120 dni od dnia doręczenia Klientowi akceptacji Zamówienia zgodnie z punktem 3.19 („Termin Końcowy”). Dystrybutor powiadomi Klienta w formie email o terminie dostarczenia Towaru do miejsca odbioru („Termin Początkowy”) i wskaże dzień kalendarzowy przypadający na Termin Końcowy. Klient będzie uprawniony do wyboru terminu odbioru Towaru i podpisania Umowy Sprzedaży w okresie od Terminu Początkowego do Terminu Końcowego, uwzględniając godziny otwarcia sklepu stacjonarnego stanowiącego miejsce odbioru.
  4. Ze względu na fakt, że postępowanie z bronią podlega specjalnemu trybowi prawnemu, Klient ma obowiązek w czasie bezpośrednio przed podpisaniem Umowy Sprzedaży, przedstawić Dystrybutorowi do wglądu wszystkie dokumenty wymagane właściwymi przepisami prawnymi, potwierdzające uprawnienia Klienta do posiadania zamówionego Towaru i to szczególnie, ale nie wyłącznie, pozwolenie na posiadanie broni albo licencję na broń dla potrzeb i typu zamawianego Towaru, ważny dowód osobisty i pozwolenie na nabycie prawa własności broni kategorii B.
 5. KODY ZNIŻKOWE

  1. Dystrybutor lub upoważnione osoby trzecie mogą emitować kody elektroniczne, upoważniające do uzyskania obniżki Ceny Towarów lub wyposażenia („Kody Zniżkowe”). Kody Zniżkowe będą wystawione na czas określony wskazany w ich opisie i będą upoważniały do obniżki Ceny do wysokości ich wartości nominalnej.
  2. Kod Zniżkowy upoważnia Klienta do obniżenia Ceny nabycia Towaru lub wyposażenia w czasie tworzenia Zamówienia. O ile nic innego nie wynika z warunków danego Kodu Zniżkowego, Kody Zniżkowe mogą być wykorzystane tylko jednorazowo, bez łączenia z innymi promocjami lub innymi Kodami Zniżkowymi i nie mogą być wykorzystane na Towary lub wyposażenie przecenione, lub w wyprzedaży, czy w promocji.
  3. W przypadku wystąpienia obowiązku zwrotu Klientowi zapłaty, zwrotowi podlegają tylko wpłaty rzeczywiście uiszczone środkami pieniężnymi. Dystrybutor dokona w takim przypadku reaktywacji Kodu Zniżkowego lub wyda Klientowi nowy Kod Zniżkowy na takich samych warunkach, jak kod zużyty.
  4. Kod Zniżkowy może zostać wykorzystany tylko w czasie jego obowiązywania. Dystrybutor nie zapewnia pieniędzy ani żadnego innego sposobu rekompensaty za niewykorzystaną wartość Kodu Zniżkowego.
  5. Kod Zniżkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne. W przypadku gdy Klient wykorzystuje Kod Zniżkowy do zakupu Towaru lub wyposażenia za Cenę niższą od wartości Kodu Zniżkowy, różnica nie podlega zwrotowi w postaci środków pieniężnych ani wymianie na nowy Kod Zniżkowy.
  6. W przypadku gdy na skutek błędu technicznego Kod Zniżkowy zostanie wykorzystany niezgodnie z niniejszymi Warunkami Handlowymi lub warunkami danej promocji, Dystrybutor będzie uprawniony do odmowy przyjęcia Zamówienia, a jeżeli Zamówienie zostało zaakceptowane – do odstąpienia od Umowy o przyszłej umowie albo Umowy Sprzedaży. W takim przypadku Dystrybutor zwróci niewykorzystany Kod Zniżkowy Klientowi.
 6. Kupno i darowanie kredytu na zakup Towaru

  1. Na zapłacenie Ceny kupna Towaru albo jej części Klient może w procesie tworzenia Zamówienia założyć celowe konto na zapłacenie Ceny kupna albo jej części za pośrednictwem darów od osób trzecich („Konto“).
  2. Klient zakłada Konto osobno dla każdego Towaru. Dla jednego Towaru można założyć tylko jedno Konto. W przypadku Zamówienia wielu Towarów dla każdego Towaru trzeba założyć osobne Konto.
  3. Proces zakładania Konta składa się z następujących kroków:
   • Klient w sekcji płatność klika na przycisk „KONTO”;
   • kolejne kliknięcie Klienta na przycisk „ZAŁÓŻ KONTO” spowoduje założenie Konta.
  4. O założeniu Konta Klient będzie informowany za pośrednictwem wiadomości e-mailowej wysłanej na e-mail podany w procesie Zamawiania. Wysłany e-mail zawiera hipertekstowy link, który można udostępnić innym osobom i za pośrednictwem którego osoby te mogą pomóc Klientowi w zapłaceniu Ceny kupna albo jej części, dokonując wpłat na rzecz Klienta („Link do darowania”).
  5. Dopłatę dla Klienta w celu zapłacenia Ceny kupna („Dopłata”) może, po spełnieniu wszystkich warunków narzuconych tymi Warunkami, wnieść jakakolwiek osoba pełnoletnia zdolna do czynności prawnych z dostępem do Linku na darowanie („Darczyńca”). To wsparcie może być wykorzystane wyłącznie na zakup Towaru, dla którego zostało założone Konto.
  6. Klient utworzeniem Konta oświadcza, że przyjmuje wszystkie dopłaty udzielone mu przez Darczyńców.
  7. W celu dokonania dopłaty na rzecz Klienta, Darczyńca ma obowiązek kupić na Stronie internetowej od Dystrybutora kredyt („Kredyt”). Dopłaty są udostępniane Klientowi w formie Kredytu, przypisanego do Konta Klienta i do Towaru, na zakup którego Dopłata została udzielona, po tym, jak Kredyt zostanie podarowany Klientowi przez Darczyńcę.
  8. Cena jednego Kredytu jest jeden (1) euro. Najniższą liczbą Kredytów, które Darczyńca może zakupić jest dziesięć (10) Kredytów. Zakup mniej niż dziesięciu (10) Kredytów nie jest możliwy. Kredytu nie można dzielić na części mniejsze niż jeden (1) Kredyt.
  9. Zakup Kredytu realizuje Darczyńca w następujący sposób:
   • Darczyńca klika w Link do darowania;
   • Darczyńca po kliknięciu w Link do darowania zostanie przekierowany na Stronę do sekcji zakupu Kredytu i udzielenia Dopłaty;
   • na zakup Kredytu Darczyńca ma obowiązek wypełnić dane w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mailowy, liczba Kredytów, które Darczyńca ma zamiar zakupić;
   • Zakreślając odpowiednie pola, Darczyńca wyraża zgodę na niniejsze Warunki Handlowe, potwierdza zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych i żąda niezwłocznego przeniesienia własności Kredytu na Klienta zgodnie z punktem 6.14 , co spowoduje niemożliwość odstąpienia od Umowy kupna na Kredyt; punkt 3.9 stosuje się odpowiednio. Darczyńca zostanie poinformowany o treści niniejszego postanowienia w stosownym komunikacie na Stronie;
   • klikając na przycisk „KUP I PODARUJ KREDYT” Darczyńca potwierdza Dystrybutorowi wolę zawarcia z Dystrybutorem umowy kupna wybranej przez Darczyńcę ilości Kredytów („Umowa kupna na Kredyt”) i jednocześnie wyraża wolę darowania całego zakupionego Kredytu Klientowi zgodnie z artykułem 6.14 tych Warunków;
   • po kliknięciu na przycisk „KUP I PODARUJ KREDYT” Darczyńca będzie wezwany do wybrania sposobu płatności i dokonania płatności Ceny kupna za Kredyt („Zakup Kredytu”).
  10. Darczyńca ma obowiązek podania prawidłowych i zgodnych z prawdą danych w procesie Zakupu Kredytów.
  11. Chwilę potwierdzenia i wysłania przejawu woli Darczyńcy do zawarcia z Dystrybutorem Umowy kupna Kredytu, zgodnie z artykułem 6.9(e) tych Warunków, uważa się za zawarcie Umowy kupna Kredytu zgodnie z tymi Warunkami. O zawarciu Umowy kupna Kredytu Darczyńca, zostanie powiadomiony e-mailem wysłanym na adres e-mailowy podany w procesie Kupna Kredytu. Chwila doręczenia e-maila zgodnie z poprzednim zdaniem nie ma wpływu na zawarcie Umowy kupna Kredytu. Punkt 3.19 stosuje się odpowiednio w zakresie informacji przesyłanych Klientowi na trwałym nośniku. Email będzie dodatkowo zawierał informację o złożonym przez Darczyńcę żądaniu przeniesienia własności Kredytu na rzecz Klienta zgodnie z punktem 6.14 w okolicznościach powodujących utratę prawa do odstąpienia zgodnie z punktem 6.9(d) .
  12. Cena kupna za Kredyt jest płatna z chwilą zawarcia Umowy kupna Kredytu zgodnie z artykułem 6.11 tych Warunków. W przypadku gdy Darczyńca nie zapłaci ceny kupna Kredytu do 3 dni od zawarcia Umowy kupna Kredytu, Umowa kupna Kredytu automatycznie wygasa. Za zapłacenie ceny kupna Kredytu uważa się chwilę zaksięgowania całej ceny kupna Kredytu na rachunku Dystrybutora.
  13. Prawo własności do Kredytu przechodzi na Darczyńcę z chwilą zaksięgowania Ceny kupna Kredytu na rachunku Dystrybutora. Kredyt będzie Darczyńcy przekazany z chwilą dopisania Kredytu do Konta Klienta.
  14. Darczyńca, w chwili nabycia prawa własności do Kredytu zgodnie z artykułem 6.13 tych Warunków, przekazuje bezpłatnie cały Kredyt Klientowi („Darowanie”). Z chwilą Darowania dochodzi do zawarcia umowy darowizny między Klientem a Darczyńcą i przeniesienia prawa własności do Kredytu na Klienta. Dla uniknięcia wątpliwości, Dystrybutor nie jest stroną tej umowy.
  15. Dopłatę można przekazać Klientowi tylko w czasie 30 dni od dnia założenia Konta, chyba że Klient wcześniej sam zakończy pobieranie Dopłat do Konta. Interfejs internetowy Strony umożliwia Klientowi i osobom trzecim bieżące obserwowanie aktualnego stanu Konta.
  16. W przypadku gdy wysokość Dopłaty osiąga na Koncie przed upływem 30 dni od dnia jego założenia liczbę Kredytów równającą się albo wyższą niż Zadatek, Interfejs internetowy strony umożliwi Klientowi kliknięciem na przycisk „ZAMKNIJ KONTO I ZAMÓW U DYSTRYBUTORA” zakończyć Darczyńcom możliwość wysyłania Dopłat do Konta („Zamknięcie Konta”) i wysłać Zamówienie. Po kliknięciu na przycisk „ZAMKNIJ KONTO I ZAMÓW U DYSTRYBUTORA” dochodzi do:
   1. wysłania Zamówienia ze skutkami zgodnie z artykułem 3.12 tych Warunków;
   2. Zamknięcia Konta, czyli braku możliwości przyjmowania dalszych Dopłat.
  17. Jeżeli dojdzie do Zamknięcia Konta i wysłania Zamówienia zgodnie z artykułem 6.16(b) tych Warunków, a wysokość Dopłat na Koncie zawiera liczbę Kredytów równą i wyższą od Zadatku, to z Kredytu zostanie automatycznie zapłacony Zadatek, a część Kredytu przewyższająca wysokość Zadatku będzie automatycznie wykorzystana do zapłacenia Ceny kupna. Jeżeli Kredyt nie będzie jednocześnie wystarczał do zapłacenia całej Ceny kupna, Klient ma obowiązek zapłacić resztę Ceny kupna według tych Warunków.
  18. W przypadku gdy nie dojdzie do Zamknięcia Konta i wysłania Zamówienia zgodnie z artykułem 6.16(b) , po upływie 30 dni od dnia założenia Konta dochodzi automatycznie do Zamknięcia Konta. W zależności od wysokości Dopłat na Koncie Klient jest upoważniony:
   1. w przypadku, gdy wysokość Dopłat na Koncie osiągnie liczbę Kredytów równą albo wyższą od Zadatku i jednocześnie niższą, niż Cena kupna, Klient jest upoważniony:
    • wysłać Zamówienie, przy czym z Kredytu będzie zapłacony Zadatek i część Ceny kupna odpowiadająca liczbie Kredytów przewyższających sumę Zadatku; część Ceny kupna, która nie będzie zapłacona z Kredytu, Klient ma obowiązek zapłacić zgodnie z tymi Warunkami; albo
    • nie wysłać Zamówienia i wnioskować o wystawienie kuponu na zakup Produktów w sumie równającej się aktualnej pozostałej sumie Kredytu na Koncie;
   2. w przypadku, gdy wysokość Dopłaty na Koncie zawiera liczbę Kredytów równającą się albo wyższą niż Cena kupna:
    • wysłać Zamówienie, przy czym Zadatek i Cena kupna będą automatycznie zapłacone z Kredytu, a na liczbę Kredytów przewyższającą Cenę kupna będzie Klientowi wystawiony kupon na zakup Produktów; albo
    • nie wysłać Zamówienia i wnioskować o wystawienie kuponu na zakup Produktów w sumie równającej się aktualnej pozostałej sumie Kredytu na Koncie.
  19. W przypadkach wymienionych w artykule 6.18 tych Warunków Klientowi w drodze wymiany za Kredyt będzie wystawiony kupon zakupowy („Kupon zakupowy”). Kupon zakupowy Klient ma prawo wykorzystać wyłącznie na zakup wyrobów Administratora Platformy albo grupy handlowej Administratora Platformy i to wyłącznie za pośrednictwem Dystrybutora. Ważność Kuponu zakupowego wynosi 12 miesięcy od dnia jego wystawienia.
  20. Jeden Kredyt ma dla potrzeb zapłacenia Ceny kupna albo Zadatku albo wystawienia Kuponu zakupowego wartość jednego (1) euro (1 Kredyt = 1 euro). Po wykorzystaniu Kredytu na zapłacenie Ceny kupna albo Zadatku albo na wystawienie Kuponu zakupowego prawo własności do Kredytu przechodzi na Dystrybutora.
 7. ODSTĄPIENIE

  1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o przyszłą umowę odstąpić od tej umowy bez podania przyczyny, wypełniając niniejszy formularz i przesyłając go w formie elektronicznej, na adres email Dystrybutora: […], lub pisemnej na adres Dystrybutora wskazany w punkcie 1.2 .
  2. Powyższego punktu 7.1 nie stosuje się do Klientów składających Zamówienie na Towary stanowiące rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według indywidualnej specyfikacji Klienta, zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.). W takim przypadku i zgodnie z powyższym przepisem, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o przyszłą umowę.
  3. Wyłączenie określone w punkcie 7.2 nie wpływa na uprawnienia Klienta w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Dystrybutora lub w przypadku wad Towaru lub wyposażenia.
  4. Z uwagi na specyfikę obrotu bronią palną, w razie odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży w sytuacji, o której mowa w punkcie 7.3 , Klient będzie zobowiązany do osobistego zwrotu Towaru na swój koszt do miejsca wydania Towaru określonego zgodnie z punktem 8.1 poniżej lub innego miejsca wskazanego przez Dystrybutora.
  5. Dystrybutor jest ponadto upoważniony odstąpić od Umowy o przyszłej umowie w przypadku, gdy Klient bezpośrednio przed zawarciem Umowy Sprzedaży nie przedstawi wszystkich dokumentów wymaganych przepisami prawnymi i dowodzących uprawnienia do zakupu towaru szczególnie, ale nie wyłącznie dokumentów zgodnie z artykułem 4.4 tych Warunków lub nie przystąpi do zawarcia Umowy Sprzedaży w ustalonym terminie. W takim przypadku, Dystrybutor będzie uprawniony do zatrzymania Zadatku, o ile przesłanki art. 394 kodeksu cywilnego zostaną spełnione.
 8. DOSTAWA I ODBIÓR TOWARU

  1. Z przyczyn ustalonych właściwymi przepisami prawnymi nie ma możliwości doręczenia przedmiotu Zamówienia Klientowi. Wydanie Towaru nastąpi w miejscu odbioru wybranym przez Klienta w procesie tworzenia Zamówienia, spośród miejsc wskazanych przez Dystrybutora.
  2. Dystrybutor ma obowiązek dostarczyć zamówiony Towar wraz z wyposażeniem bez wad do miejsca odbioru wybranego przez Klienta zgodnie z punktem 8.1 powyżej.
  3. Wydanie Towaru wraz z wyposażeniem będzie możliwe wyłącznie do rąk własnych Klienta pod warunkiem:
   • przedstawienia dokumentów zgodnie z artykułem 4.4 tych Warunków;
   • podpisania Umowy Sprzedaży;
   • zapłaty Ceny pomniejszonej o Zadatek.
  4. Prawo własności do zamówionego Towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania.
  5. Klient ma obowiązek przy odbiorze zamówionego Towaru lub wyposażenia od Dystrybutora skontrolować brak uszkodzeń przedmiotu Zamówienia, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, zgłoszenia ich natychmiast Dystrybutorowi. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad zamówionego Towaru Klient nie ma obowiązku odebrania od Dystrybutora przedmiotu Zamówienia.
 9. REKLAMACJE

  1. Dystrybutor dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi były jak najwyższej jakości. Niezależnie od powyższego każdy użytkownik ma prawo do nieodpłatnego złożenia reklamacji dotyczącej niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Dystrybutora usług świadczonych na podstawie niniejszych Warunków Handlowych.
  2. Reklamację można złożyć zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w punkcie 1.2 Warunków Handlowych.
  3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres email użytkownika okoliczności uzasadniające reklamację, a także żądanie użytkownika związane ze składaną reklamacją.
  4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwalają na rozpoznanie reklamacji, Dystrybutor zwróci się do użytkownika o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości lub podanie dodatkowych informacji, o ile będzie to niezbędne dla zajęcia stanowiska przez Dystrybutora, wskazując precyzyjnie takie wątpliwości lub wymagane informacje.
  5. Dystrybutor rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji lub otrzymania informacji uzupełniającej, o której mowa w punkcie 9.4 powyżej. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana w formie odpowiadającej reklamacji na wskazany tam adres kontaktowy, chyba że użytkownik zażąda w treści reklamacji przesłania odpowiedzi w innej formie.
 10. POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

  1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów konsumenckich zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
  2. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  3. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa Punkt kontaktowy, który udziela informacji dotyczących polubownych postępowań. Punkt Kontaktowy ds. ADR/ODR (informacje o podmiotach ADR, pomoc w wypełnianiu wniosków), Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Tel. 22 55 60 332, 22 55 60 333, E-mail: [email protected].
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Do stosunków wynikających z korzystania z e-sklepu oraz zawartych na podstawie niniejszych Warunków Handlowych zastosowanie znajdzie prawo polskie.
  2. W stosunkach niekonsumenckich, jeżeli któreś postanowienie tych Warunków jest nieaktualne albo nieskuteczne, albo stanie się takim, to zamiast nieważnych postanowień zostaną zastosowane postanowienia, których sens jest jak najbliższy postanowieniom nieważnym. Nieważność albo nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień tych Warunków.
  3. Te Warunki stają się ważne i skuteczne dnia 14.11.2022

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH / ZASADY KORZYSTANIA Z COOKIES

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  1. Spółka Česká zbrojovka a.s., z siedzibą Svat. Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod, Republika Czeska, REGON: 463 45 965, wpisana w Rejestrze Handlowym Sądu Okręgowego w Brnie, dział B, akta nr 712 („Administrator Platformy“) a HUBERTUS" SENGER, KRZYŻOSIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWO -AKCYJNA, z siedzibą w Ul.Z.Nałkowskiej 10, 64-800 Chodzież, Polska, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000995670 („Dystrybutor“ i razem z Administratorem Platformy również, jako „Administratorzy“), niniejszym wspólnie udzielają informacji o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych, łącznie z prawami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych („Zasady“).
  2. Ochrona prywatności i przetwarzania danych osobowych jest dla Administratorów priorytetem, a przetwarzanie danych osobowych uważa się za ściśle tajne, przy czym z danymi osobowymi postępuje się zgodnie z ważnymi i skutecznymi przepisami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a szczególnie ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie (EU) 2016/679) („RODO“) i ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1781) („Ustawa“).
  3. Administrator Platformy jest administratorem on-line platformy dostępnej pod adresem internetowym https://www.czconfigurator.com/pl/ („Platforma“), na którym jest umieszczona aplikacja Administratora Platformy umożliwiająca wybór i zmianę towaru („Konfigurator“) i sklep internetowy Dystrybutora, za pośrednictwem którego Dystrybutor zawiera z klientem umowę o przyszłej umowie („Umowa“), przy czym przedmiotem Umowy jest zawarcie umowy kupna na zakup towaru przystosowanego w Konfiguratorze.
  4. Administrator Platformy jest dostawcą towaru przystosowanego w Konfiguratorze dla Dystrybutora, przy czym Dystrybutor na terenie Polski dystrybuuje wyroby Administratora Platformy. Do stosunku umownego z klientem Dystrybutor przystępuje za pośrednictwem Platformy.
  5. Do przetwarzania danych osobowych może też dochodzić w ramach procesu wyboru i zmiany towaru w Konfiguratorze, jak i podczas procesu tworzenia zamówienia na towar przystosowany w Konfiguratorze w ramach sklepu internetowego Dystrybutora.
  6. Administratorzy są w stosunku do przetwarzania danych osobowych współadministratorami danych osobowych zgodnie z artykułem 26 RODO. Stosunek wzajemny regulujący prawa i obowiązki Administratorów w stosunku do danych osobowych reguluje porozumienie Administratorów o odpowiedzialności w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych z dnia 29.6.2020, które jest zawarte na czas nieokreślony („Porozumienie“). Przedmiotom Porozumienia jest określenie wzajemnych praw i obowiązków Administratorów przy przetwarzaniu danych osobowych, szczególnie w stosunku do osób, których dane dotyczą.
  7. Administratorzy uzyskują, przechowują i wykorzystują (t.j. przetwarzają) dane osobowe w szczególności następujących osób, których dane dotyczą:
   • klientów, tj. osób fizycznych, które za pośrednictwem Platformy zawarły z Dystrybutorem Umowę, ewentualnie dane, które mogą mieć charakter danych osobowych, o osobach prawnych, które zawarły z Dystrybutorem Umowę („Klienci“);
   • osób fizycznych, które dopłaciły kwotę finansową do celowego konta Klienta na zakup towaru dostosowanego w Konfiguratorze;
   • osób fizycznych, które zapisały sobie wynik konfiguracji towaru z Konfiguratora;
   • odwiedzających Platformę
   („Osoby, których dane dotyczą“).
  8. Poszczególne cele, dla których dane osobowe są przetwarzane, są bardziej szczegółowo opisane w artykule 2 tych Zasad.
 2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorzy są upoważnieni przetwarzać dane osobowe przede wszystkim w następujących celach:
   • Realizacja Umowy – spełnienie zobowiązań, które na Dystrybutora nakłada Umowa, łącznie z administrowaniem wpłatami finansowymi Klienta i innych Osób, których dane dotyczą na celowe konta Klienta na zakup towaru przystosowanego w Konfiguratorze;
   • Spełnienie obowiązków ustawowych – spełnienie zobowiązań, które na Administratora nakładają ogólnie obowiązujące przepisy prawne (na przykład ustawa o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją, oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. 2019 poz. 1214), przepisy podatkowe i księgowe itp.); przez realizację zobowiązań umownych rozumie się też udostępnianie danych i informacji organom działającym w postępowaniu karnym, ewentualnie innym organom administracji publicznej zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi;
   • Uzasadnione interesy Administratorów – poprawa funkcjonalności Platformy, przygotowanie, ustawienie, ulepszanie i rozwój strategii sprzedaży i handlu itp.;
   • Przesyłanie komunikacji marketingowej i zwracanie się do Klienta z następnymi ofertami handlowymi – oferowanie wyrobów i usług;
   • Zapisywanie wyników konfigurowania towaru z Konfiguratora.
  2. Podstawami prawnymi do przetwarzania danych osobowych do poszczególnych celów przetwarzania wymienionych w artykule 2.1 są:
   • artykuł 6(1) lit. b) RODO;
   • artykuł 6(1) lit. c) RODO;
   • artykuł 6(1) lit. f) RODO;
   • artykuł 6(1) lit. a)RODO;
   • artykuł 6(1) lit. b) i f)RODO;
 3. PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

  1. Administratorzy są upoważnieni do przetwarzania przede wszystkim następujących danych osobowych zgodnie z celem ich przetwarzania:
   Dane odnośnych osób
   Cele przetwarzania:
   Dane identyfikacyjne i kontaktowe (przede wszystkim imię i nazwisko; adres miejsca stałego pobytu; PESEL; nazwę oraz serię i numer dokumentu tożsamości a także organ wydający dokument; dane identyfikujące dokument uprawniający do odbioru/nabycia materiałów wybuchowych albo broni; numer telefonu)
   Realizacja Umowy, spełnienie obowiązków ustawowych, uzasadniony interes Administratorów, wysyłanie komunikacji komercyjnej i zwracanie się do Klienta z następnymi ofertami handlowymi.
   E-mail
   Realizacja Umowy, spełnienie obowiązków ustawowych, wysyłanie komunikacji marketingowej i zwracanie się do Klienta z następnymi ofertami handlowymi, zapisywanie wyników konfigurowania towaru z Konfiguratora.
   Konto w banku (szczególnie numer rachunku, nazwa banku)
   Realizacja Umowy, spełnienie obowiązków ustawowych, uzasadniony interes Administratorów.
   Dane umowy (numer umowy, data itp.)
   Realizacja Umowy, spełnienie obowiązków ustawowych.
   Dane o konfiguracji towaru
   Realizacja Umowy.

 4. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Dane osobowe Osób, których dane dotyczą Administratorzy będą bezpiecznie przechowywać w postaci elektronicznej albo papierowej. Administratorzy mogą przetwarzać dane osobowe ręcznie albo w sposób automatyzowany.
 5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

  1. Dane osobowe są udostępniane tylko upoważnionym pracownikom Administratorów.
  2. Świadczący usługi Platformy może anonimizować dane osobowe Klienta i na podstawie tych zanonimizowanych danych może tworzyć zbiorcze raporty wysyłane przede wszystkim do spółek w grupie Administratora Platformy.
  3. Administratorzy są upoważnieni w ustawowo przewidzianych przypadkach, ewentualnie zobowiązani udostępnić niektóre dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawnych na przykład organom działającym w postępowaniu karnym albo innym organom administracji publicznej.
 6. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorzy przetwarzają dane osobowe przez czas niezbędny do zabezpieczenia wszystkich praw i obowiązków wynikających z właściwego stosunku umownego i dalej przez czas, w którym Administratorzy są zobowiązani przechowywać dane osobowe zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi albo przez czas, na który przez Osobę, którą dane dotyczą była udzielona zgoda na przetwarzanie danych.
  2. Dane osobowe Administratorzy przetwarzają zgodnie z celem przetwarzania przez czas:
   Cel przetwarzania
   Okres przechowywania
   Realizacja Umowy)
   W czasie trwania Umowy i przez następne 5 lat od zakończenia Umowy, ewentualnie przez czas istnienia zobowiązań Dystrybutora wynikających z Umowy w stosunku do Klienta (jeżeli po zakończeniu Umowy Dystrybutor będzie ewidencjonował należność z tytułu Umowy w stosunku do Klienta) lub do czasu przedawnienia roszczeń.
   Spełnienie obowiązków ustawowych
   Przez czas określony właściwymi przepisami prawnymi.
   Uzasadniony interes administratora
   Przez czas niezbędnie potrzebny dla konkretnego celu przetwarzania, jeżeli specjalne przepisy prawne nie stanowią inaczej.
   Przesyłanie komunikacji komercyjnej i zwracanie się do Klienta z kolejnymi ofertami handlowymi
   Na czas udzielonej zgody na przesyłanie komunikacji marketingowej, do czasu odwołania zgody, Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   Zapisywanie wyników konfiguracji towaru z Konfiguratora
   Przez czas 30 dni od ostatniego zapisania wyników konfigurowania towaru.

 7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

  1. Osoba, której dane dotyczą ma w związku z przetwarzaniem danych osobowych prawa, które wynikają z przepisów prawnych i które można zgłosić w każdej chwili u któregokolwiek z Administratorów. Chodzi o prawo (a) dostępu do danych osobowych, (b) do sprostowania danych osobowych, (c) do usunięcia danych osobowych, jeżeli nie są już potrzebne dla celów, dla których były uzyskane albo inaczej przetwarzane albo, jeżeli stwierdzi się, że były przetwarzane bezprawnie, (d) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, (e) do przeniesienia danych i (f) do sprzeciwu, po uznaniu którego przetwarzanie danych osobowych będzie zakończone, o ile nie okaże się, że istnieją ważne i uzasadnione powody dla przetwarzania, które przeważają nad interesami albo prawami i swobodami Osoby szczególnie, jeżeli przyczyną są ewentualne roszczenia prawne i (g) prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   • Prawo dostępu do danych osobowych: jeżeli chcesz wiedzieć, czy Administratorzy przetwarzają Twoje dane osobowe, masz prawo uzyskać informację o tym, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane i jeżeli tak, masz też prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
   • Prawo do sprostowania danych osobowych: w przypadku, gdy przypuszczasz, że Administratorzy przetwarzają Twoje niedokładne albo niepełne dane osobowe, masz prawo domagać się ich poprawienia i uzupełnienia. Administratorzy bez zbędnej zwłoki dokonają poprawy albo ich uzupełnienia, zawsze jednak z uwzględnieniem ich możliwości technicznych.
   • Prawo do usunięcia: w przypadku, gdy wymagasz usunięcia danych osobowych, Administratorzy skasują Twoje dane osobowe, jeżeli (i) nie są już one potrzebne dla celów, dla których były uzyskane albo inaczej przetwarzane, (ii) przetwarzanie jest bezprawne, (iii) sprzeciwiasz się przetwarzaniu i  żadne uzasadnione powody nie przeszkadzają temu, aby przerwać przetwarzanie Twoich danych osobowych, albo (iv) taki obowiązek prawny jest nałożony na Administratorów.
   • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych: w przypadku, gdy wymagasz ograniczenia przetwarzania, Administratorzy uniemożliwią dostęp do danych osobowych, czasowo usuną je albo przechowają albo wykonają inne czynności związane z przetwarzaniem, które będą niezbędne do właściwego wykonania zgłoszonego prawa.
   • Prawo do przeniesienia danych: w przypadku, gdy chcesz, aby Administratorzy Twoje dane osobowe, które przetwarzają na podstawie Twojej zgody albo na podstawie Umowy, przenieśli do Ciebie, albo do podmiotu trzeciego, możesz skorzystać ze swojego prawa do przeniesienia danych. W przypadku, gdyby realizacja tego prawa mogła niekorzystnie wpłynąć na prawa i swobody osób trzecich, Administratorzy nie będą mogli spełnić Twojego żądania.
   • Prawo do sprzeciwu: prawo sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, które są przetwarzane dla potrzeb ochrony uzasadnionych interesów Administratorów. W przypadku skorzystania z prawa do sprzeciwu, gdy Administratorzy nie udokumentują koniecznego, uzasadnionego interesu przetwarzania, który przeważa nad interesami albo prawami i swobodami Osób, których dane dotyczą, przetwarzanie bez zbędnej zwłoki zostanie zakończone. Jeżeli podstawa sprzeciwu Osoby, której dane dotyczą jest skierowana przeciw wysyłaniu komunikacji marketingowej, prosimy skorzystać z linku umieszczonego w końcowej części ostatniej komunikacji marketingowej (newslettera), który dostałeś od Administratorów, do wypisania się z odbierania komunikacji marketingowej i przetwarzania danych osobowych w tym celu.
  2. W przypadku powtarzających się albo ewidentnie nieuzasadnionych wniosków o skorzystanie z podanych praw, Administratorzy będą upoważnieni do naliczania odpowiedniej opłaty za realizację danego prawa, ewentualnie do odrzucenia takiego żądania. O takim działaniu zostaniesz poinformowany.
  3. Miejscem kontaktowym w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest siedziba Dystrybutora. Informacje w związku z przetwarzaniem danych osobowych są udostępniane również na adresie-mailowym [email protected] Równocześnie dane kontaktowe można wykorzystać do zgłaszania swoich praw. Administratorzy zastrzegają sobie prawo sprawdzenia w adekwatny sposób tożsamości Osoby, której dane dotyczą zgłaszającej powyższe prawa.
  4. Administratorzy są upoważnieni do jednostronnego zmieniania albo uzupełniania tych Zasad w każdej chwili. W razie zmiany tych Zasad, Administratorzy zawiadamiają Osoby, których dane dotyczą o tych zmianach z dostatecznym wyprzedzeniem i w odpowiedni sposób tak, aby użytkownicy mieli obiektywną możliwość zapoznania się z nimi.
  5. Zasady tworzą nierozłączną część umów o umowach przyszłych zawieranych przez Dystrybutora z Klientami za pośrednictwem Platformy.
 8. SKUTECZNOŚĆ

  1. Te zasady przetwarzania danych osobowych są skuteczne od 29.6.2020

ZASADY KORZYSTANIA Z COOKIES

 1. WSTĘP

  1. Ten dokument reguluje zasady korzystania z cookies przez spółkę Česká zbrojovka a.s., z siedzibą Svat. Čecha 1283, 688 01 uherský Brod, Republika Czeska, REGON: 269 28 787, zapisanej w Rejestrze Handlowym Sądu Okręgowego w Brnie, dział B, akta nr 712 („Administrator Platformy“) i spółkę HUBERTUS" SENGER, KRZYŻOSIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWO -AKCYJNA, z siedzibą w Ul.Z.Nałkowskiej 10, 64-800 Chodzież, Polska, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000995670 Dystrybutor“ i razem z Administratorem Platformy również, jako „Administratorzy“) odnoszące się do użytkowników – osób fizycznych, które przychodzą, czytają albo zapisują swoje dane na stronie internetowej https://www.zconfigurator.com/pl/ („Strona internetowa“) albo za pośrednictwem stron trzecich stron udostępniają swoje dane Administratorom („Zasady“).
  2. Te Zasady mają między innymi za zadanie należycie informować użytkowników Strony internetowej o korzystaniu z cookies, o możliwości wyrażenia swojej zgody na używanie cookies i o możliwości odmowy korzystania z cookies.
  3. Te Zasady opisują, w jaki sposób są zbierane, gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane dane użytkowników Strony internetowej i jak za pomocą plików cookies Administratorzy uzyskują i przetwarzają informacje o użytkownikach Strony internetowej. Dla potrzeb tych Zasad pod pojęciem cookies rozumie się pliki cookies i inne podobne technologie (na przykład znaczniki pikselowe, sygnały nawigacyjne albo identyfikatory urządzeń), które przy odwiedzeniu Strony internetowej mogą automatycznie gromadzić informacje. Informacje zgromadzone w ten sposób mogą zawierać adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, odsyłający adres URL, informacje o aktywności na Stronie internetowej oraz daty i czas poszczególnych odwiedzin Stron internetowych.
 2. POJĘCIE I CEL STOSOWANIA COOKIES

  1. Cookies są to pliki o niewielkiej objętości w Twojej przeglądarce, które służą do zapisywania i przyjmowania identyfikatorów i innych informacji o komputerach, telefonach i innych urządzeniach, z których wchodzicie na Stronę internetową. W ten sposób cookies pomagają udostępniać, chronić i ulepszać świadczone usługi.
  2. Pliki cookies w szczególności:
   • służą do efektywnej nawigacji na Stronie internetowej, do personalizacji, zapisywania preferencji i ogólnie do zwiększenia komfortu korzystania ze Strony internetowej; i
   • umożliwiają odróżnić, czy konkretny użytkownik już w przeszłości odwiedził Stronę internetową albo, czy jest nowym użytkownikiem oraz pomagają rejestrować statystyki dotyczące użytkowników Strony internetowej.
  3. Administratorzy korzystają z niektórych plików cookies wyłącznie wtedy, jeżeli odwiedzający Strony internetowe wyrazi swoją zgodę na korzystanie z plików cookies według artykułu 5.1 tych Zasad.
  4. Konkretne cele, do których cookies są stosowane, są podane niżej, w artykule 4 tych Zasad.
 3. RODZAJE COOKIES

  1. Cookies z ogólnego punktu widzenia można podzielić na podstawie kilku kryteriów:
   • Zgodnie z tym, kto cookies tworzy i przetwarza, cookies można podzielić na:
    • cookies pierwszej strony (first party cookie), które tworzą bezpośrednio strony internetowe albo skrypty w tej samej domenie. Najczęściej służą do zabezpieczenia podstawowej funkcjonalności strony internetowej;
    • cookies stron trzecich (third party cookie) są tworzone przez inne strony internetowe. Te strony internetowe na odwiedzanej stronie internetowej mają pewną swoją treść, na przykład reklamy, obrazy albo video.
   • Cookies można też podzielić zależnie od ich trwałości na:
    • sesyjne cookies (session cookies) są tymczasowe i są zapisane w urządzeniu tylko do czasu, aż użytkownik zakończy pracę z przeglądarką internetową, przy czym po jej zamknięciu zostają skasowane. Te cookies są niezbędne do właściwego działania stron internetowych albo aplikacji związanych;
    • trwałe cookies (persistent cookies) są wykorzystywane do uproszczenia i ułatwienia orientacji na stronach internetowych (na przykład prostsza i łatwiejsza nawigacja). Te cookies pozostają w przeglądarce przez dłuższy czas albo, aż nie zostaną przez kogoś usunięte ręcznie. Długość tego okresu może zależeć od wybranych ustawień przeglądarki internetowej.
   • Zależnie od celu i przeznaczenia pliki cookies można podzielić na:
    • niezbędnie potrzebne (essential) cookies, które są potrzebne do korzystania ze stron internetowych. Obejmują na przykład cookies, które umożliwiają użytkownikowi zalogowanie się do zabezpieczonych części strony internetowej. Te cookies nie gromadzą informacji o użytkownikach, które można byłoby wykorzystać do celów marketingowych albo do zapamiętania tego, które strony internetowe użytkownicy odwiedzali w środowisku Internetu;
    • wydajnościowe/statystyczne cookies są wykorzystywane do poprawienia działania stron internetowych. Te cookies gromadzą informacje o tym, jak odwiedzający korzystają z tych stron internetowych, na przykład na które strony odwiedzający wchodzą najczęściej i czy ze stron internetowych otrzymują komunikaty błędów. Wydajnościowe cookies pozwalają stwierdzać i zliczać liczbę osób odwiedzających strony, co umożliwia obserwowanie, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze stron internetowych. Te cookies nie gromadzą informacji, które umożliwiałyby osobistą identyfikację użytkownika. Informacje zgromadzone za pomocą tych cookies są statystyczne i anonimowe;
    • funkcjonalne cookies ułatwiają sterowanie i poprawiają działanie stron internetowych. Są stosowane zarówno do aktywacji konkretnych funkcji stron (na przykład odtwarzania video) i ich ustawiania zgodnie z wyborem użytkownika (na przykład język). Funkcjonalne cookies służą też do zapamiętywania preferencji przy kolejnych wizytach na stronie internetowej. Nie gromadzą jednak informacji, które mogłyby identyfikować użytkownika;
    • celowe i reklamowe (profilujące) cookies są stosowane do obserwowania preferencji i do wysyłania wiadomości reklamowych zgodnie z tymi preferencjami.
 4. KORZYSTANIE Z COOKIES

  1. Na Stronie internetowej są stosowane następujące rodzaje cookies:
   Nazwa
   Wydawca
   Przeznaczenie
   Wygaśnięcie
   _dc_gtm_UA-xxxx9325-1
   Google
   Ten plik cookie anonimowo zbiera statystyki dotyczące Menedżera tagów Google dotyczące tego, jak użytkownicy zachowują się na Stronie internetowej. Kliknij tutaj, aby wyłączyć pliki cookie.
   1 minuta
   _ga
   Google
   Ten plik cookie anonimowo zbiera statystyki dotyczące zachowania użytkowników na Stronie internetowej. Kliknij tutaj, aby wyłączyć pliki cookie.
   730 dni
   _gid
   Google
   Ten plik cookie anonimowo zbiera statystyki dotyczące zachowania odwiedzających na Stronie internetowej. Kliknij tutaj, aby wyłączyć pliki cookie.
   1 dzień
   _hjIncludedInSample
   HotJar
   Ten plik cookie pomaga zrozumieć, jak zachowują się użytkownicy na Stronie internetowej, jednocześnie anonimowo śledząc ruchy myszy, kliknięcia itp. Podczas odwiedzania na Stronie internetowej. Kliknij tutaj, aby wyłączyć pliki cookie.
   Podczas wizyty
   _first_pagevie w
   Google
   Ten plik cookie oferuje informacje o plikach cookie na pierwszej stronie witryny. Kliknij tutaj, aby wyłączyć pliki cookie.
   10 minut
   leady_session_id
   Leady
   Ten plik cookie może rozpoznawać gości biznesowych. Ten plik cookie może również identyfikować Twoją firmę, ale nie osobiście, podczas pracy wyłącznie z danymi publicznymi.
   Podczas wizyty

 5. ZGODA I USTAWIENIA PRZEGLĄDARKI

  1. Do stosowania cookies jest wymagana zgoda użytkownika, której użytkownik udziela, zaznaczając przeznaczone do tego pola przy odwiedzaniu Strony internetowej albo w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na korzystanie z cookies, to Administratorzy w odniesieniu do użytkownika nie będą korzystać z na Stronie internetowej z cookies, które nie są absolutnie niezbędne do działania Strony internetowej.
  2. Użytkownik może jednak w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki i odrzucić korzystanie z cookies albo na to zezwolić. Konkretne procedury w poszczególnych przeglądarkach mogą się różnić, a dalsze informacje trzeba znaleźć w komentarzach ustawień do swojej przeglądarki. Najpopularniejszymi przeglądarkami są:
  3. Odrzucenie albo wycofanie plików cookies może prowadzić do błędnego działania Strony internetowej albo niektórych jej usług i może mieć niekorzystny wpływ na Twoje wrażenie, jako użytkownika. Obszary Strony internetowej, które mogłyby korzystać z treści i związanych z nimi plików cookies stron trzecich nie będą dostępne.
 6. UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

  1. Administratorzy mogą udostępniać osobom trzecim informacje uzyskiwane za pośrednictwem Twojego ruchu na Stronie internetowej i to w celu administrowania Stroną internetową albo wykonywania czynności marketingowych w imieniu Administratorów.
 7. UŻYTECZNE LINKI

  1. Wiele aplikacji stron trzecich umożliwia blokowanie albo administrowanie cookies. Użytkownik może też skasować cookies, które zostały wcześniej zapisane w jego urządzeniu przez skasowanie historii przeglądania albo za pośrednictwem aplikacji stron trzecich.
  2. Bliższe informacje o aplikacjach umożliwiających blokowanie albo administrowanie cookies i inne użyteczne informacje o cookies znajdziecie na przykład na następujących stronach internetowych:
  3. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące cookies, możecie się z nami skontaktować pod adresem e-mailowym: [email protected]
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Administratorzy są upoważnieni do jednostronnego zmieniania albo uzupełniania tych Zasad w każdej chwili. W razie zmiany tych Zasad, Administratorzy zawiadamiają użytkowników o tych zmianach z dostatecznym wyprzedzeniem i w odpowiedni sposób tak, aby użytkownicy mieli obiektywną możliwość zapoznania się z nimi.
  2. Te Zasady stają się ważne i skuteczne od dnia 14.11.2022

Regulamin

Administrator danych osobowych:

Česká zbrojovka a.s., siedziba: Svat. Čecha 1283, 688 27 Uherský Brod
Dyrektor działu marketingu i obsługi klienta, e-mail: [email protected]
Niniejszym wyrażasz zgodę Česká zbrojovka a.s. („Administrator”) w celu przetwarzania Pani / Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), na poniższych warunkach.

Celem przetwarzania jest:

wysyłanie przekazów reklamowych związanych z działalnością gospodarczą Česká zbrojovka a.s. na żądanie osoby, której dane dotyczą. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w zakresie Twojego adresu e-mail, który będziemy przechowywać tak długo, jak długo będziesz zainteresowany przesyłaniem Ci wiadomości reklamowych. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie, klikając link w przesłanej wiadomości reklamowej. Dane osobowe przetwarzane w tym celu nie będą przekazywane innym odbiorcom poza dostawcą usług e-mailowych, który pozostaje w stosunku umownym z Česká zbrojovka a.s. i która zobowiązała się do ochrony danych osobowych przynajmniej na tym samym poziomie, jaki jest określony w tym dokumencie. Masz prawo do:

 • cofnąć zgodę w dowolnym momencie w drodze pisemnego zawiadomienia skierowanego do administratora,
 • żądać dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądać sprostowania niedokładnych danych osobowych (jeżeli uważasz, że przetwarzane dane osobowe są niedokładne),
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych lub alternatywnie żądania ograniczenia danych osobowych,
 • wnieść skargę do organu nadzorczego.

Twoje wnioski będą zawsze należycie oceniane i rozpatrywane zgodnie z odpowiednimi postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ („Regulamin“)

 1. WSTĘP

  1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze strony internetowej [https://www.czconfigurator.com/pl/] („Strona“) oraz dostępnych na niej usług, w tym internetowej aplikacji umożliwiającej wybór i indywidualną modyfikację towarów i wyposażenia („Konfigurator“) oraz podstrony umożliwiającej złożenie zamówienia na wybrany towar lub wyposażenie („e-sklep”).
   (1) W ramach Strony Administrator umożliwia wszystkim użytkownikom spełniającym kryteria określone w punkcie 2.2 Regulaminu poniżej, nieodpłatne przeglądanie treści Strony, korzystanie z aplikacji Konfiguratora i innych powiązanych usług, oraz złożenie zamówienia na wybrane towary i usługi u zewnętrznego Dystrybutora Hubertus ,,HUBERTUS" SENGER, KRZYŻOSIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWO -AKCYJNA; Ul.Z.Nałkowskiej 10, 64-800 Chodzież; PL 7642320626 („Dystrybutor”) przy użyciu funkcjonalności e-sklepu.
  2. Dla uniknięcia wątpliwości Administrator nie jest stroną umowy, której przedmiotem jest stworzenie, dostawa i sprzedaż towarów zamówionych za pośrednictwem e-sklepu u Dystrybutora. W takim przypadku stroną umowy będzie użytkownik-nabywca oraz Dystrybutor. Niniejszy Regulamin nie reguluje zasad składania zamówień i nabywania towarów i usług Dystrybutora. W tym zakresie obowiązują odrębne Warunki Handlowe.
  3. Administratorem Strony jest spółka Česká zbrojovka a.s., z siedzibą Svat, Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod, Republika Czeska, REGON: 463 45 965, wpisana w Rejestrze Handlowym Sądu Okręgowego w Brnie, dział B, akta nr 712 („Administrator oświadczenia, pytania lub skargi dotyczące niniejszego Regulaminu lub funkcjonowania Strony powinny być adresowane do Administratora e-mailem na adres: [email protected] telefonicznie na numer: +420 731 424 320 lub pocztą na adres: Česká zbrojovka a.s. Svat. Čecha 1283, 688 01, Republika Czeska.
 2. WARUNKI WEJŚCIA NA STRONĘ

  1. Przed podjęciem jakichkolwiek działań zmierzających do skorzystania ze Strony, użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
  2. Ze Strony, Konfiguratora i e-sklepu korzystać mogą jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające stosowne kwalifikacje i pozwolenie na posiadanie broni wymagane przepisami prawa („Grupa specjalistów”). Użytkownicy po wejściu na Stronę potwierdzają spełnianie powyższych wymogów klikając w stosowne pole lub pola w udostępnionych komunikatach. Brak potwierdzenia uniemożliwia korzystanie ze Strony. W PRZYPADKU GDY DANY UŻYTKOWNIK NIE SPEŁNIA KTÓREGOKOLWIEK Z WYMOGÓW GRUPY SPECJALISTÓW, POWINIEN NIEZWŁOCZNIE OPUŚCIĆ STRONĘ.
  3. Wchodząc na Stronę, użytkownik wyraża również zgodę na Politykę prywatności oraz Zasady sosowania cookies zgodnie z punktem 5.2 Regulaminu.
  4. Wszelkie informacje przekazywane użytkownikom za pośrednictwem Strony, w tym informacje handlowe dotyczące poszczególnych towarów i usług, nie mogą być uznane za ofertę w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 3. WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY ORAZ KONFIGURATORA

  1. W celu korzystania ze Strony i objętych nią aplikacji system teleinformatyczny użytkownika powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne: (i) aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS; (ii) prawidłowo zainstalowaną i skonfigurowaną, aktualną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML 5 oraz technologie kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Internet Explorer. Przeglądarki internetowe powinny pracować w rozdzielczości ekranu nie mniejszej niż 1024x768 pikseli; (iii) włączoną obsługę JavaScript oraz plików cookies (zwykle domyślnie włączone w przeglądarce).
  2. Korzystanie ze Strony, Konfiguratora i e-sklepu nie wymaga rejestracji. Złożenie zamówienia wymaga podania danych i spełnienia wymogów określonych odrębnie w Warunkach Handlowych Dystrybutora.
  3. Strona internetowa składa się z dwóch niezależnych, ale technicznie, wizualnie i użytkowo połączonych platform – Konfiguratora i e-sklepu.
  4. Konfigurator umożliwia użytkownikom Strony wybór i wykonanie wirtualnych zmian w broni kategorii B zgodnie z osobistymi preferencjami odwiedzających w zakresie wybranych możliwości. Konfigurator umożliwia, między innymi zapisanie utworzonej wirtualnej konfiguracji, sporządzenie linku do utworzonej wirtualnej konfiguracji za pośrednictwem sieci społecznych albo poczty elektronicznej, jak i płynne przejście do e-sklepu w celu utworzenia zamówienia konfigurowanego towaru.
  5. Ze względu na to, że Strona internetowa i jej zawartość jest przeznaczona wyłącznie dla Grupy specjalistów, użytkownicy zobowiązują się do nieudostępniania linków do utworzonej wirtualnie konfiguracji towarów za pomocą Konfiguratora osobom trzecim niespełniającym wymogów Grupy specjalistów.
  6. Treść Strony internetowej i wyobrażenia broni w ramach wizualizacji w Konfiguratorze są poglądowe. Mimo tego, że Administrator dokłada starań, aby wyobrażenia i wizualizacje broni i jej wyposażenia w Konfiguratorze jak najwierniej odpowiadały rzeczywistości, to jednak wyobrażenia i wizualizacje broni i jej wyposażenia mogą się różnić od rzeczywistej broni i jej wyposażenia ze względów technicznych (na przykład odcieniem koloru, szczegółami kształtu, wielkością itp.). Wpływ na wyobrażenia i wizualizacje broni i jej wyposażenia w Konfiguratorze może również mieć urządzenie, za pomocą którego odwiedzający wchodzi na Stronę internetową, na przykład jakość i rozdzielczość ekranu urządzenia.
  7. Za pośrednictwem e-sklepu odwiedzający Konfigurator mogą zamówić u Dystrybutora towary, które skonfigurowali w Konfiguratorze. Zasady dokonywania zamówień oraz prawa i obowiązki z tym związane określają Warunki Handlowe Dystrybutora.
  8. Administrator nie gwarantuje poprawności i aktualności danych zamieszczonych na Stronie internetowej. Strona internetowa jest udostępniana „taka jaka jest“ i w związku z nią nie są zapewnione żadne dosłowne albo domyślne oświadczenia, albo gwarancje. Administrator nie gwarantuje, że Strona internetowa będzie bezpieczna, bezusterkowa albo bez szkodliwego oprogramowania albo kodu.
  9. Administrator nie zobowiązuje się do zapewnienia dostępności ani aktualności Strony internetowej w każdym czasie.
  10. Odwiedzający Stronę internetową przyjmują do wiadomości, że stronę internetową wykorzystują na własne ryzyko, przy czym przyjmują pełną odpowiedzialność za ryzyko straty, które dla nich wynika z jej zastosowania, między innymi straty usługi albo danych. Administrator nie będzie odpowiedzialny za żadną bezpośrednią, pośrednią, osobistą, dodatkową, następczą ani represyjną szkodę, ani za żadną inną szkodę związaną z, albo wynikającą z korzystania ze Strony internetowej, obojętnie czy doszło do niej w ramach stosunku umownego, z mocy prawa albo zdarzenia cywilno-prawnego (między innymi łącznie ze szkodą wynikającą z zaniedbania), albo powstałą w inny sposób i to nawet w przypadku, gdy Administrator był albo miał być świadomy możliwości takiej szkody. Powyższe nie dotyczy użytkowników będących konsumentem lub przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 134 i 730).
 4. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

  1. Treść i materiały tekstowe, graficzne oraz wideo, w tym w szczególności sylwetki broni i wyposażenia, logo, nazwy, zamieszczone na Stronie są przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego oraz praw własności przemysłowej, Administratora lub osób trzecich. Zabrania się jakiegokolwiek wykorzystywania tych treści bez pisemnej zgody Administratora. Powyższe nie wyklucza udostępniania wizerunków towarów zmodyfikowanych z wykorzystaniem Konfiguratora zgodnie z 3.4 Regulaminu.
  2. Z zastrzeżeniem punktu 3.4 Regulaminu, żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie stanowi udzielenia zgody na wykorzystywanie praw Administratora lub praw osób trzecich, o których mowa w punkcie 1.1 , ani też nie powinno być interpretowane jako zrzeczenie się przysługujące ochrony tych praw.
 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Odwiedzający Stronę internetową przyjmują do wiadomości, że podczas ich wizyty na Stronie internetowej może dojść do przetwarzania ich danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych kieruje się Zasadami przetwarzania danych osobowych, a korzystanie z plików cookies kieruje się Zasadami stosowania cookies.
  2. Przy wejściu na Stronę użytkownicy potwierdzają, że zapoznali się z Zasadami przetwarzania danych osobowych i Zasadami stosowania cookies i wyrażają na nie zgodę poprzez kliknięcie w stosowne miejsce w wyświetlonym komunikacie.
 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  1. Korzystanie ze Strony nie rodzi po stronie użytkowników obowiązków świadczeń na rzecz Administratora. Ewentualne zobowiązania mogą powstać jedynie w przypadku korzystania z usług e-sklepu, na podstawie stosunku z Dystrybutorem, objętym odrębnymi Warunkami Handlowymi. Niemniej, uwzględniając dobro użytkowników Strony, w razie wystąpienia nieprawidłowości dotyczących działania Strony mających charakter techniczny użytkownicy powinni w pierwszej kolejności skontaktować się z działem wsparcia Administratora zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w punkcie 1.4 Regulaminu.
  2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi były jak najwyższej jakości. Niezależnie od powyższego każdy użytkownik ma prawo do nieodpłatnego złożenia reklamacji dotyczącej niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Administratora usług świadczonych na podstawie Regulaminu.
  3. Reklamację można złożyć zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w punkcie 1.4 Regulaminu.
  4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres email użytkownika okoliczności uzasadniające reklamację, a także żądanie użytkownika związane ze składaną reklamacją.
  5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwalają na rozpoznanie reklamacji, Administrator zwróci się do użytkownika o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości lub podanie dodatkowych informacji, o ile będzie to niezbędne dla zajęcia stanowiska przez Administratora, wskazując precyzyjnie takie wątpliwości lub wymagane informacje.
  6. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji lub otrzymania informacji uzupełniającej, o której mowa w punkcie 6.5 powyżej. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana pocztą elektroniczną na adres email użytkownika, chyba że użytkownik będący konsumentem lub przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 134 i 730), zażąda w treści reklamacji przesłania odpowiedzi pocztą tradycyjną wskazując jednocześnie właściwy adres korespondencyjny.
 7. POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

  1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów konsumenckich zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
  2. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  3. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa Punkt kontaktowy, który udziela informacji dotyczących polubownych postępowań. Punkt Kontaktowy ds. ADR/ODR (informacje o podmiotach ADR, pomoc w wypełnianiu wniosków), Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Tel. 22 55 60 332, 22 55 60 333, E-mail: [email protected].
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Jakiekolwiek stosunki wynikające w związku z wejściem użytkownika na Stronę internetową kierują się porządkiem prawnym Republiki Słowackiej, bez uszczerbku jednak dla ochrony konsumenta wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. Postanowienie nie dotyczy stosunków zawartych z Dystrybutorem, objętych Warunkami Handlowymi.
  2. Administrator jest upoważniony, na podstawie własnego zdania, do zmiany tego Regulaminu w każdej chwili bez uszczerbku dla praw majątkowych użytkowników. Aktualnie obowiązująca wersja Warunków jest każdorazowo dostępna przed wejściem użytkownika na Stronę internetową, jak i we właściwym miejscu na Stronie internetowej.
  3. Każda kolejna wersja Regulaminu jest udostępniana na Stronie w formacie umożliwiającym jej pobranie lub wydrukowanie.

Dane kontaktowe

Tel.:+420 703 170 300 E-mail:[email protected] www:www.czub.cz

Dane do faktury

Česká zbrojovka a.s.
Svatopluka Čecha 1283
688 01 Uherský Brod

REGON: 46345965
NIP: CZ46345965

Firma jest zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Brnie, sygnatura akt 712.