PODMÍNKY POUŽITÍ WEBOVÉ STRÁNKY ("Podmínky")

 1. ÚVOD

  1. Tento dokument upravuje podmínky používání internetové aplikace umožňující výběr a úpravu zboží ("Konfigurátor"), která je umístěna na webových stránkách https://www.czconfigurator.com/cz/ ("Webové stránky") a podmínky používání Webové stránky. Provozovatelem Konfigurátoru a Webové stránky je společnost Česká zbrojovka a.s., Svat. Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod, Česká republika, Identifikační číslo 463 45 965, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. B 712  ("Provozovatel").
 2. PODMÍNKY VSTUPU NA WEBOVOU STRÁNKU

  1. Návštěvníci Webové stránky berou na vědomí, že webová stránka je určena výhradně odborné veřejnosti v oblasti střelných zbraní a střeliva. Odbornou veřejností v oblasti střelných zbraní a střeliva jsou zejména osoby, které jsou držiteli zbrojního průkazu nebo zbrojní licence nebo jiné osoby s odbornou znalostí právních předpisů upravujících oblast střelných zbraní a střeliva, zejména zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů, nebo osoby vykonávající podnikatelskou činnost v oblasti střelných zbraní a střeliva nebo akademicky činné působící v oblasti střelných zbraní a střeliva ("Odborná veřejnost").
  2. Návštěvníci Webové stránky dále berou na vědomí, že webová stránka je určena výhradně osobám, které jsou Odbornou veřejností, a které před vstupem na Webovou stránku dosáhli věku 18 let.
  3. KLIKNUTÍM NA PŘÍSLUŠNÉ RÁMEČEK PŘED VSTUPEM NA WEBOVOU STRÁNKU POTVRZUJETE, ŽE JSTE DOSÁHL VĚKU 18 LET, POTVRZUJETE, ŽE JSTE ODBORNOU VEŘEJNOSTÍ A SOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI.
  4. POKUD NEJSTE ODBORNÁ VEŘEJNOST A V DOBĚ VSTUPU NA WEBOVOU STRÁNKU JSTE NEDOVRŠIL 18 LET NEVSTUPUJTE.
 3. PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

  1. Webová stránka se skládá ze dvou samostatných, ale technicky, vizuálně a uživatelsky propojených platforem – konfigurátoru a e-shopu.
  2. Konfigurátor umožňuje návštěvníkům webových stránek vybírat a provádět virtuální úpravy zbraní kategorie B, A-I podle specifických požadavků návštěvníků z vybraných možností. Konfigurátor umožňuje mimo jiné uložení vytvořené virtuální konfigurace, sdílení zástupce vytvořené virtuální konfigurace prostřednictvím sociálních sítí nebo e-mailu, stejně jako hladký přechod do e-shopu za účelem vytvoření objednávky nakonfigurovaného zboží.
  3. Návštěvníci webových stránek berou na vědomí, že obsah webových stránek, stejně jako virtuální konfigurace jsou určeny výhradně pro odbornou veřejnost a osoby starší 18 let, a proto nesmí sdílet odkazy na vytvořené virtuální konfigurace s jinými osobami než profesionální veřejnosti, které jsou současně starší 18 let.
  4. Návštěvníci webových stránek berou na vědomí, že obsah webových stránek a vyobrazení zbraní ve vizualizaci v konfigurátoru jsou ilustrativní. I když se Provozovatel snaží přiblížit reprezentace vizualizací zbraní a jejich příslušenství v konfigurátoru realitě, reprezentace vizualizací zbraní a jejich příslušenství se mohou lišit od skutečných zbraní a jejich příslušenství (např. barevný odstín, přesný tvar, velikost atd.). Zařízení, kterým se návštěvník připojuje k webovým stránkám, například kvalita a rozlišení obrazovky zařízení, může mít také vliv na znázornění vizualizací zbraní a jejich příslušenství v konfigurátoru.
  5. Prostřednictvím e-shopu si mohou návštěvníci objednat od společnosti Česká zbrojovka a.s. Svat. Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod, Česká republika, Identifikační číslo 463 45 965, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. B 712 zboží sestavené v konfigurátoru. Návštěvník webových stránek bere na vědomí, že v případě přechodu z konfigurátoru na E-shop platí následující Smluvní podmínky v rozsahu, v jakém se tyto Obchodní podmínky nevztahují na.
  6. Provozovatel nezaručuje přesnost a aktuálnost údajů uvedených na webových stránkách. Webová stránka je poskytována "tak, jak je" a v souvislosti s ní nejsou poskytována žádná výslovná ani předpokládaná prohlášení nebo záruky. Provozovatel nezaručuje, že webová stránka bude bezpečná, bezchybná nebo bez škodlivého softwaru nebo kódu.
  7. Návštěvníci webových stránek berou na vědomí, že Provozovatel v žádném případě nezaručuje dostupnost nebo aktuálnost webových stránek. Dostupnost webových stránek může být kdykoli omezena, pozastavena nebo zrušena. Obsah webových stránek a jejich jednotlivé funkce mohou být kdykoli změněny nebo odstraněny bez předchozího upozornění.
  8. Návštěvníci webových stránek berou na vědomí, že používají webové stránky na vlastní nebezpečí a přijímají plnou odpovědnost a ztrátu za ně vyplývající z jejich používání, včetně, ale bez omezení na ztrátu služby nebo dat. Provozovatel nenese odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, zvláštní, vedlejší, následné nebo sankčně naháněné škody nebo za jakékoli jiné škody související s používáním webových stránek nebo vyplývající z používání webových stránek, ať už k ní došlo v souvislosti se smluvním vztahem, zákonem nebo deliktem (včetně, ale bez omezení na, škody způsobené nedbalostí) nebo jinak, a to i v případě, že provozovatel byl nebo měl být vědom možnosti takové škody.
  9. Souhlasem s těmito podmínkami a vstupem na webové stránky prohlašujete, že budete používat webové stránky, veškeré informace, materiály nebo služby v nich obsažené v souladu s platnými a účinnými zákony České republiky, Evropské unie, mezinárodních nebo jiných zákonů.
 4. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

  1. Návštěvníci webových stránek berou na vědomí, že obsah obsažený na webových stránkách může podléhat ochraně autorských práv, poskytované zejména zákonem č. 121/2000 Sb. z. copyright act, ve znění pozdějších předpisů. Jakékoli použití autorských děl dostupných na webových stránkách je zakázáno bez výslovného písemného souhlasu autora nebo vykonavatele autorských práv.
  2. Návštěvníci webových stránek také berou na vědomí, že značky obsažené na webových stránkách jsou duševním vlastnictvím Provozovatele a mohou podléhat ochraně poskytované zákonem O ochranných známkách č. 286/2018 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Jakékoliv použití značek obsažených na webových stránkách je zakázáno bez výslovného písemného souhlasu Provozovatele.
  3. Tyto podmínky nedávají návštěvníkům webových stránek oprávnění nebo jiné oprávnění používat značky nebo autorská díla používaná na webových stránkách.
 5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Návštěvníci webových stránek berou na vědomí, že jejich osobní údaje mohou být zpracovávané během jejich návštěvy webových stránek. Zpracování osobních údajů se řídí Zásadami zpracování osobních údajů a používání souborů cookie se řídí zásadami používání souborů cookie.
  2. Souhlasem s těmito podmínkami a vstupem na webové stránky návštěvníci potvrzují, že se dozvěděli o zásadách ochrany osobních údajů a zásadách používání souborů cookie.
 6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENÍ

  1. Veškeré vztahy vzniklé v souvislosti s přístupem uživatele na webové stránky se řídí právem České republiky.
  2. Provozovatel je oprávněn dle vlastního uvážení tyto Podmínky kdykoli změnit. Aktuálně platná verze Obchodních podmínek je k dispozici před vstupem uživatele na webové stránky i do příslušného místa na webových stránkách.
 7. KONTAKT

  1. Návštěvníci webových stránek mohou obsluhu kontaktovat e-mailem na adrese: [email protected] telefonicky na čísle +420 703 170 300; poštou na: Česká zbrojovka a.s. Svat. Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod, Česká republika.